Soudní spor 2

30. 4. 2017 jsme ÚZISu zaslali žádost o poskytnutí vybraných statistických údajů o jednotlivých porodnicích za roky 2014 a 2015, tyto údaje jsme získali – anonymizovaně ovšem (žádost a data zde).

Do Zákona o zdravotnických službách přibyl nově §73 odst. 5, ve kterém je uvedeno, že „Pro statistické a vědecké účely poskytuje statistický ústav z národních zdravotních registrů údaje pouze v podobě, ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu.“ Tzn. podle tohoto zákona nemůže ÚZIS poskytnout data, ze kterých by byly identifikovatelné jednotlivé porodnice, resp. nemocnice jako právnické osoby. Otázkou spekulací může být, na základě čeho vznikla tato změna zákona a zda všichni hlasující poslanci znali reálný dopad oněch slov.

Náš první soudní spor se týká pouze získání dat z doby před touto úpravou. Naším cílem ovšem je, aby byly dostupné co nejaktuálnější údaje, teď i v budoucnu, protože chceme zprostředkovat statistiky především pro potřeby žen a rodin, které se o ně zajímají v rámci výběru porodnice, resp. poskytovatele péče.

30. 6. 2017 proto byla podána druhá správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR. Počítáme s kratší či delší cestou až k Ústavnímu soudu, který může rozhodnout o změně zákona tak, aby data byla dostupná.

Rozhodli jsme se s Vámi podělit o text žaloby se všemi argumenty. Pokud Vás napadnou další, napište nám, budou se hodit.

 24. 8. 2017 přišlo vyjádření Ministerstva zdravotnictví (neuvádí nové informace, navrhuje zamítnutí).

25. 1. 2018 na dotaz našeho advokáta soud odpověděl, že rozhodne bez jednání, ale zatím nelze určit kdy (sdělení o stavu řízení).