Soudní spor 2

30. 4. 2017 jsme ÚZISu zaslali žádost o poskytnutí vybraných statistických údajů o jednotlivých porodnicích za roky 2014 a 2015, tyto údaje jsme získali – anonymizovaně ovšem (žádost a data zde).

Do Zákona o zdravotnických službách přibyl nově §73 odst. 5, ve kterém je uvedeno, že „Pro statistické a vědecké účely poskytuje statistický ústav z národních zdravotních registrů údaje pouze v podobě, ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu.“ Tzn. podle tohoto zákona nemůže ÚZIS poskytnout data, ze kterých by byly identifikovatelné jednotlivé porodnice, resp. nemocnice jako právnické osoby. Otázkou spekulací může být, na základě čeho vznikla tato změna zákona a zda všichni hlasující poslanci znali reálný dopad oněch slov.

Náš první soudní spor se týká pouze získání dat z doby před touto úpravou. Naším cílem ovšem je, aby byly dostupné co nejaktuálnější údaje, teď i v budoucnu, protože chceme zprostředkovat statistiky především pro potřeby žen a rodin, které se o ně zajímají v rámci výběru porodnice, resp. poskytovatele péče.

30. 6. 2017 proto byla podána druhá správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR. Počítáme s kratší či delší cestou až k Ústavnímu soudu, který může rozhodnout o změně zákona tak, aby data byla dostupná.

Rozhodli jsme se s Vámi podělit o text žaloby se všemi argumenty. Pokud Vás napadnou další, napište nám, budou se hodit.

 24. 8. 2017 přišlo vyjádření Ministerstva zdravotnictví (neuvádí nové informace, navrhuje zamítnutí).

25. 1. 2018 na dotaz našeho advokáta soud odpověděl, že rozhodne bez jednání, ale zatím nelze určit kdy (sdělení o stavu řízení).

30. 11. 2018 na dotaz o sdělení stavu řízení soud odpověděl, že rozhodnutí lze očekávat do konce února 2019.

17. 5. 2019 soud na opětovný dotaz odpověděl, že „senát 6A Městského soudu v Praze ještě vyřizuje věci dříve napadlé (r. 2016)“ a že tuto „žalobu projedná v září 2019″. Vzhledem k opakovanému posunu termínu a době, která by v září uběhla od podání první (3 roky) i druhé žaloby (2 roky a 3 měsíce), jsme využili možnosti popohnat soud podáním návrhu na určení lhůty k rozhodnutí, tj. požádali NSS, aby přezkoumal spis a nařídil městskému soudu rozhodnout co nejdřív.

22. 5. 2019 soud zareagoval na podaný návrh: rozhodnutí ve věci bude vydáno do 30 dnů ode dne doručení Vašeho návrhu, tj. do 20.6.2019.

14. 6. 2019 nám byl doručen zamítavý rozsudek MS v Praze. Soud provedl test proporcionality a současnou úpravu, která znemožňuje zveřejnit právnickou osobu (jméno porodnice společně s jejími základními statistikami porodů), neshledal jako protiústavní. Soud shodně s ministerstvem uvádí, že pokud nás údaje z jednotlivých porodnic zajímají, máme se každé zeptat zvlášť, respektive každou zvlášť požádat o souhlas s poskytnutím údajů zasílaných ÚZIS. K Ústavnímu soudu tedy povede delší cesta, dalším krokem je podání kasační stížnosti k NSS.

26.6. 2019 jsme podali kasační stížnost k NSS (opakuje argumenty z žaloby).

23.1. 2020 na žádost o sdělení předpokládaného data rozhodnutí NSS odpověděl, že předpokládá předložení k rozhodnutí koncem roku 2020 (předběžný termín rozhodnutí).

28. 1. 2021 NSS kasační stížnost zamítl (zamítavý rozsudek NSS).

Podpořit ji může odborník sepsáním tzv. amicus brief k Ústavnímu soudu, sepsáním svých argumentů proč jsou základní zdravotnická open data prospěšná.