Porody kleštěmi a VEXem

Počty porodů kleštěmi nebo vakuumextraktorem (nazývají se souhrně komplikované vybavení plodu, data za rok 2012 získána z jaksekdeleci.cz, Národní referenční centrum) jsou také součástí statistik a zahrnují ještě manuální vybavení miminka. Z dostupných čísel už ale nelze tyto způsoby porodu odlišit. Rekordmany v komplikovaných vybaveních plodu jsou u nás tři porodnice, kde je takto vytaženo z porodních cest každé desáté dítě, které se narodí vaginálně. Naopak, máme u nás porodnice, kde se komplikovaná vybavení plodu téměř nepoužívají (méně než 0,2 % ze všech vaginálních porodů). Zarážející je, že mezi porodnicemi podobné velikosti a víceméně stejného vytížení (ročně 717 a 711 porodů) může být rozdíl v počtu těchto porodů šedesátinásobný (10,4 % a 0,17 % komplikovaných vybavení plodu!).

Jak je to vůbec možné? Jak je možné, že se jednotlivé porodnice mezi sebou takto liší? Jako odpověď nechť slouží dotaz jedné maminky z internetové diskuze, který kopíruji v plném znění a přidávám odkaz na celou diskuzi: „Vakuumextraktor. Dobrý den, ráda bych se zeptala na Vaše zkušenosti s touto porodní pomůckou. Konkrétně jak dlouho jste děťátko tlačili, než se doktor rozhodl pro zvon. U mě to totiž probíhalo tak, že jsem zatlačila dohromady asi tak čtyřikrát, načež mi doktor řekl, že miminko nebudeme trápit a vytáhl mi ho. Před tím mi také řekl, ať kdykoliv řeknu, kdybych už nemohla, že ho bez problémů vytáhne. Tenkrát mi to nepřišlo, protože jsem byla plná dojmů z porodu, ale s odstupem času přemýšlím, že vlastně ani nevím důvod tohoto rozhodnutí, komplikace žádné nebyly, a já zas až tak vyčerpaná ještě nebyla, tak nevím. Tak mi sem prosím napište Vaše zkušenosti. Děkuji“. Příspěvek mimo jiné ukazuje další fenomén českého porodnictví – ačkoliv dítě rodičce vytáhli zvonem, nikdo z lékařů ji za celou dobu jejího pobytu v porodnici nebyl schopen vysvětlit, proč se tak stalo. I kdyby nějaký důvod k použití vakuumextraktoru býval byl, rodící žena se ho nikdy nedozvěděla. Otázkou také je, nakolik si v jednotlivých porodnicích pomáhají tím, že rodičkám lékař či porodní asistentka tlačí na břicho a miminko takříkajíc vytlačí ven (Kristellerova exprese, někdy se tomu také říká naléhání na břicho či skákání po břiše, čeští porodníci to přejmenovali na „expresi plodu přidržením děložního fundu“, ale jedná se v zásadě o jednu a tu samou věc). Tato nebezpečná metoda, při které hrozí například prasknutí dělohy, je u nás stále hojně používána. Bohužel neexistují žádná konkrétní data z jednotlivých porodnic, do zdravotnické dokumentace se Kristellerova exprese překvapivě nezapisuje, takže nemůžeme srovnat její používání a vliv na počet komplikovaných vybavení plodu. Rizika tlačení na břicho během porodu shrnuje tato reportáž, která mimo jiné ukazuje, jaký chaos panuje mezi porodníky v názoru na to, co je a není správný postup (z důvodu zachování psychické pohody nedoporučuji, abyste si reportáž pouštěla, pokud jste těhotná). Takže ideální porodnice je ta, kde zvládají dokončit vaginální porody bez kleští/vakuového extraktoru, ale zároveň vám tam porodní asistentka nebo lékař neprovede Kristellerovu expresi.

Řekli byste si, že někde raději volí vaginální porod zakončený komplikovaným vybavením plodu než císařský řez, a proto mají tak vysoký počet porodů kleštěmi a VEXem, zatímco jinde naopak hned dělají císařský řez, než by riskovali kleště nebo vakuumextraktor, a proto mají tato čísla nízká? Není to tak, počet porodů s komplikovaným vybavením plodu vůbec nesouvisí s počtem císařských řezů (jak celkových, tak akutních). Například zmiňované tři porodnice, kde každý desátý vaginální porod končí komplikovaným vybavením plodu, mají počty císařských řezů 26 %, 21 % a 28 %, což není výrazně méně než v ostatních porodnicích. Když se podíváme na všechna dostupná čísla, vychází nám, že v jedné z těchto porodnic téměř každý třetí až čtvrtý porod, který začne „normálně“ – vaginálně, končí buď akutním císařským řezem, nebo komplikovaným vybavením plodu. Porodnic, kde akutním císařským řezem, nebo komplikovaným vybavením plodu končí alespoň každý pátý původně vaginální porod, je celkově 14. Na druhou stranu máme u nás i porodnice, kde zvládnou dokončit bez problémů 19 z 20 vaginálních porodů. Do které porodnice byste raději šla, pokud budete rodit vaginálně?

K dispozici jsou také data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky za rok 2013 (pdf zde), která přímo odlišují porody kleštěmi a vakuumextraktorem. 5 porodnic v roce 2013 nevykázalo jediný porod kleštěmi nebo vakuumextraktorem, ve 20 porodnicích nepoužili ani jednou vakuumextraktor a používají pouze kleště (v jedné z těchto porodnic dokonce u 7,5 % všech vaginálních porodů, to znamená, že 1 ze 13 porodů je kleštěmi). V 8 porodnicích pro změnu nepoužívají kleště, ale pouze vakuumextraktor (jedna porodnice měla 6,2 % všech vaginálních porodů pouze vakuumextraktorem). Porodníci tak zřejmě používají to, na co jsou zrovna zvyklí. Mělo by to být ale spíše tak, že porodníci použijí metodu, která je v tu chvíli nejvhodnější a nejšetrnější pro dítě i pro matku.