Soudní spor 1

Jak jsme na tom se jmény porodnic? Dají se vůbec získat? V říjnu 2014 volám na ÚZIS a ptám se, jestli je možné získat data o celkovém počtu porodů, počtu císařských řezů, akutních císařských řezů, porodů kleštěmi a VEXem a počtu nástřihů hráze v jednotlivých porodnicích i se jmény porodnic. Z webu mi není jasné, jak to přesně je (postupně ale zjišťuju, že to nejspíš není jasné ani na ÚZISu). Po telefonu se dozvídám, že nemocnice musejí se zveřejněním údajů souhlasit, ale že ÚZIS už má od všech nemocnic předvyplněné souhlasy s tím, komu všemu mohou informace poskytnout, a že ty souhlasy projdou a podle nich mi data pošlou. Zní to jednoduše a snadně. 22.10. posílám tedy mailem žádost.

Listopad 2014 – ÚZIS posílá mail, že údaje lze poskytnout „pouze v agregované podobě za ČR nebo územní celky“.  Pokud chci údaje za jednotlivé porodnice, musím vzít formulář, který připravil ÚZIS, rozeslat ho všem porodnicím v ČR a porodnice mi potvrdí, že ÚZIS může poskytnout jejich data. Volám znovu na ÚZIS. Po telefonu mi na rovinu řeknou, že mi takový souhlas jako soukromé osobě stejně žádná porodnice nepodepíše. Domlouvám se tedy, že mi dají data o jednotlivých porodnicích anonymně pod kódy – ať vidím, jestli se mezi sebou porodnice nějak liší a má cenu se tím zabývat. Dostávám první tabulku s daty a mezi porodnicemi jsou opravdu veliké rozdíly. Takže chci i jména porodnic.

Leden 2015 – 13.1.2015 posílám žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a prosím ÚZIS o zveřejnění jmen porodnic a počtu porodů, císařských řezů… atd. ÚZIS žádost zamítá. Se Zuzkou Candigliota z Ligy lidských práv posíláme 30.1.2015 stížnost, protože zamítnutí nebylo po formální stránce v pořádku.

Únor 2015 – ÚZIS žádost o poskytnutí informací 11.2.2015 opět odmítá. 20.2.2015 píšeme odvolání, které ÚZIS postupuje Ministerstvu zdravotnictví jako nadřízenému orgánu.

Březen 2015 – Ministerstva zdravotnictví ruší 11.3.2015 zamítnutí žádosti o informace a věc se vrací na ÚZIS k novému projednání. Chybí zdůvodnění, proč ÚZIS informace odmítl poskytnout.

Duben 2015 – ÚZIS 2.4.2015 vydává nové rozhodnutí, ve kterém žádost o zveřejnění jmen porodnic opět zamítá. A to ze dvou důvodů. První důvod je, že ÚZIS může informace poskytnout pouze „bez možnosti identifikace konkrétní osoby“. Už opravdu nevím, jak vysvětlit, že chci jména porodnic, ne jména pacientů. Důvod dvě je, že porodnicím se za poskytování informací do registrů neplatí. Informace tedy nevznikly s použitím veřejných prostředků, a proto o ně nemohu žádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Registry i ÚZIS jsou přitom placeny z veřejných prostředků. 22.4.2015 se opět odvoláváme na Ministerstvo zdravotnictví. Lhůta pro vyřízení – 30 dní – nebyla dodržena.

Červen 2015 – Telefonuji na Ministerstvo zdravotnictví, jestli tam mají naše odvolání a proč nerozhodli. Nejprve se dozvídám, že jsem odvolání poslala pozdě (není to pravda). Pak mi řeknou, že vlastně nevědí, kdy odvolání přišlo, protože ztratili obálku. A následuje: „On ÚZIS na naše námitky nereagoval, my jim to teda můžeme vrátit, aby to zamítnutí líp vysvětlili, oni to nejspíš zase nevysvětlí, a takhle si můžete dopisovat další dva roky.. A to by vám asi k ničemu nebylo, že jo..“ Po dalším měsíci čekání na odpověď posílám 10.8.2015 ministrovi zdravotnictví stížnost na nečinnost.

Srpen 2015 – Ministerstvo zdravotnictví 18.8.2015 ruší rozhodnutí ÚZIS neposkytnout informace a vrací mu celou žádost o informace k novému projednání. ÚZIS na toto rozhodnutí ministerstva 7 měsíců nereaguje, proto 29.2.2016 posílám novou žádost o informace – totožnou s původní žádostí, navíc chci novější informace za rok 2014.

Březen 2016 – ÚZIS mě zve na schůzku, kde mi vysvětlí, že data i se jmény porodnic „prostě nikdy nedostanu“. Na dotaz, proč nereagovali na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze srpna 2015, se dozvím, že tohle rozhodnutí k nim nikdy nerazilo a ministerstvo to asi zapomnělo poslat. Paradoxně ÚZIS i ministerstvo sídlí v jedné budově – a oba úřady si nebyly schopny doručit dopis 7 měsíců.

Květen 2016 – Ministr zdravotnictví odpovídá 17.5.2016 na naši stížnost na nečinnost ze srpna 2015 (po 9 měsících!) . Stížnost na nečinnost se zamítá, protože rozhodnutí mezitím už vydali.

Červen 2016 – 4.6.2016 zamítá ÚZIS žádost o informace. Potřetí. 16.6.2016 se opět odvoláváme a čekáme.

Červenec 2016 – Ministerstvo zdravotnictví potvrzuje rozhodnutí ÚZIS informace neposkytnut. Naprosto poslední a jediná možnost, co s tím dělat, je podat žalobu ke správnímu soudu.

Září 2016 - Podáváme správní žalobu proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, které zamítlo naše odvolání proti rozhodnutí Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který odmítl poskytnout informace o péči v jednotlivých porodnicích. Soud zatím nerozhodl.

Aktualizováno 19.1.2018