Vysočina

Data, která vydal ÚZIS v květnu 2023 po rozhodnutí Ústavníhou soudu:

Rozlišení porodnic dle stupně péče: perinatologická centra intenzivní péče jsou označena oranžově, perinatologická centra intermediární péče modře, ostatní jsou zařízení primární úrovně.

S otazníkem jsou data z Nového Města na Moravě – porodnice při 539 vaginálních porodech za rok hlásí méně než 28 porodů s nástřihem hráze, což by bylo pouze 5,2 % ze všech vaginálních porodů – nejnižší číslo v ČR (pokud vyřadíme porodnici v České Lípě, která nástřihy hráze nehlásí téměř žádné, ale zároveň nehlásí ani skoro žádná poranění po porodu, což je při více jak 1000 vaginálních porodech s velkou pravděpodobností chyba). Porodnice v Novém Městě na Moravě hlásí při 539 vaginálních porodech za rok méně jak 10 porodů s poraněním, otázka je, jestli je toto číslo reálné. 

*Poznámka k % porodů bez poranění:
Pokud pro některý z ukazatelů bylo číslo menší než 10 (ve zdrojové tabulce N<10), ÚZIS přesnou hodnotu neposkytl, nelze tak dopočítat %, proto je v tabulce uveden otazník. Porodnice označeny * měly počet porodů, u kterých došlo zároveň k nástřihu hráze a poranění menší než 10. Pro výpočet % porodů bez poranění jsme použili číslo 5, které by nemělo výsledné % porodů bez poranění příliš zkreslit.
rok 2021
% císařských řezů % porodů s vakuovým extraktorem ze všech vaginálních porodů % indukcí ze všech  porodů % porodů s nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním a nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů bez poranění ze všech vaginálních porodů
Havlíčkův Brod 29.7 2.2 13.3 25.7 27.8 2.3 48.7
Jihlava 22.3 3.7 12.3 15.4 24.4 2.3 62.5
Pelhřimov 26.2 3.3 30.0 36.6 32.5 ? 32.2*
Třebíč 28.2 5.7 14.7 48.4 33.0 4.1 22.7
Nové Město na Moravě 30.0 8.3 19.1 5.2 ? 0.0 93.9

 

Data dostupná ze zdravotních pojišťoven (roky 2013 – 2009):

Porodnice perinatologická centra jsou označeny oranžově, intermediární centra modře

rok 2013
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Havlíčkův Brod 70,9 2,6 11,3 15,3 26,5 3,2 75,5 21,3
Jihlava 72,8 1,9 4,9 20,4 25,3 0,8 82,2 17,0
Pelhřimov 69,0 3,7 9,9 17,3 27,3 1,7 89,3 9,0
Třebíč 74,9 4,0 9,6 11,5 21,1 1,0 28,9 70,1
Nové Město na Moravě 75,1 4,5 7,6 12,8 20,4 0,0 29,2 70,8

 

rok 2012
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Havlíčkův Brod 73,6 2,0 11,8 12,5 24,3 2,1 78,5 19,5
Jihlava 71,9 2,2 4,6 21,3 25,9 0,0 87,4 12,6
Pelhřimov 72,9 5,3 9,6 12,2 21,8 2,1 87,6 10,4
Třebíč 73,2 5,4 11,3 10,1 21,4 1,7 45,8 52,6
Nové Město na Moravě 74,0 3,6 7,2 15,2 22,4 0,0 32,8 67,2

 

rok 2011
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Havlíčkův Brod 74,8 2,2 11,1 11,9 23,0 2,7 77,9 19,4
Jihlava 67,2 3,7 4,8 24,3 29,1 1,3 85,3 13,4
Pelhřimov 73,7 6,1 6,0 14,2 20,2 1,1 87,9 10,9
Třebíč 74,3 5,2 11,9 8,7 20,5 0,4 72,0 27,6
Nové Město na Moravě 77,7 1,5 7,4 13,4 20,8 0,4 25,6 74,0

 

rok 2010
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Havlíčkův Brod 76,9 1,6 11,2 10,2 21,5 2,1 78,9 18,9
Jihlava 71,7 3,0 7,2 18,0 25,2 0,5 88,2 11,3
Pelhřimov 77,8 2,5 5,1 14,6 19,7 1,6 86,1 12,3
Třebíč 74,7 4,9 10,7 9,7 20,4 0,3 69,2 30,6
Nové Město na Moravě 76,0 0,5 7,2 16,3 23,5 0,0 30,4 69,6

 

rok 2009
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Havlíčkův Brod 78,0 1,9 9,9 10,2 20,1 0,8 80,4 18,8
Jihlava 73,9 4,8 6,3 15,0 21,3 1,1 85,6 13,3
Pelhřimov 74,6 3,0 6,4 16,1 22,5 1,9 82,0 16,1
Třebíč 77,0 3,2 12,5 7,3 19,8 0,7 74,9 24,4
Nové Město na Moravě 80,5 0,6 5,6 13,3 18,9 0,4 26,3 73,3

Zdroj dat: zdravotní pojišťovny – www. biostatisticka.cz

Aktualizováno 20.3.2017