Středočeský kraj

Data, která vydal ÚZIS v květnu 2023 po rozhodnutí Ústavníhou soudu:

Centra intermediární péče jsou označena modře.

Mezi porodnicemi jsou opět velké rozdíly v používání epiziotomie (Rakovník 16 % vaginálních porodů, Mělník 50 %, Kolín 47 %). Velké rozdíly jsou i ve vyvolávání porodu (Kladno pouze 7 % indukcí, Mladá Boleslav 29 %), ale nedokážeme posoudit, zda data o indukovaných porodech odpovídají skutečnosti.

% porodů s nástřihem hráze zahrnuje všechny porody s nástřihem hráze (i ty s poraněním). % porodů s poraněním zahrnuje všechny porody s poraněním (i ty, kde byl současně proveden nástřih hráze).

*Poznámka k % porodů bez poranění:
Pokud pro některý z ukazatelů bylo číslo menší než 10 (ve zdrojové tabulce N<10), ÚZIS přesnou hodnotu neposkytl, nelze tak dopočítat %, proto je v tabulce uveden otazník. Porodnice označeny * měly počet porodů, u kterých došlo zároveň k nástřihu hráze a poranění menší než 10. Pro výpočet % porodů bez poranění jsme použili číslo 5, které by nemělo výsledné % porodů bez poranění příliš zkreslit.
rok 2021
Počet porodů % císařských řezů % porodů  s VEXem z vaginálních porodů % indukcí  ze všech porodů % porodů s nástřihem z vaginálních porodů % porodů s poraněním z vaginálních porodů % porodů s poraněním a nástřihem z vaginálních porodů % porodů bez poranění ze všech porodů % porodů bez poranění z vaginálních porodů
Benešov 944 24,5 ? 21,4 41,1 22,7 3,1 35,5 46,5
Čáslav 521 29,8 3,6 16,7 36,9 32,2 ? 44,6* 55,6*
Hořovice 1767 24,1 1,9 22,9 37,6 25,1 2,4 22,3 31,8
Kladno 1014 28,3 1,8 7,1 26,3 18,3 2,5 30,2 39,7
Kolín 1386 29,8 4,8 16,4 47,1 23,7 2,6 41,5 57,9
Mělník 1314 23,8 4,3 25,7 50,3 26,4 4,8 31,2 39,9
Mladá Boleslav 1293 27,5 2,5 28,9 37,5 33,9 3,2 23,1 31,8
Neratovice (zrušeny) 819 19,8 3,7 19,4 21,9 25,0 2,4 21,5 28,2
Nymburk 806 27,1 3,9 24,2 29,1 22,5 1,9 36,7 50,3
Příbram 1284 21,7 4,4 19,2 33,4 28,6 1,9 22,7 32,2
Rakovník 920 29,4 4,8 16,2 15,2 32,3 ? 37,6* 53,2*
Slaný 704 23,6 2,2 20,2 35,1 19,3 ? 29,7* 39,3*
Středočeský kraj 12772 25,8 3,1 19,9 34,3 25,8 2,1 22,0 29,9

 

Data dostupná ze zdravotních pojišťoven (roky 2013 – 2009):

rok 2013
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Benešov 74,4 1,8 9,7 14,1 23,8 1,1 90,5 8,4
Čáslav 74,6 3,2 5,6 16,7 22,2 1,5 58,3 40,2
Hořovice 73,4 1,3 10,4 14,8 25,3 3,2 87,5 9,3
Kladno 73,1 0,5 11,2 15,2 26,4 0,4 89,9 9,7
Kolín 67,0 1,4 14,6 16,9 31,5 6,7 69,1 24,1
Mělník 72,5 2,0 10,6 14,8 25,4 2,6 88,8 8,5
Mladá Boleslav 73,8 1,0 8,7 16,6 25,3 3,0 84,1 12,9
Neratovice 65,3 0,6 13,0 21,1 34,1 0,0 80,4 19,6
Nymburk 76,8 3,2 12,6 7,4 20,0 2,0 76,9 21,1
Příbram 66,5 3,2 12,3 18,0 30,3 4,1 86,4 9,5
Rakovník 81,9 0,7 16,7 0,7 17,4 0,0 87,0 13,0
Slaný 76,9 4,5 11,2 7,4 18,6 1,0 27,6 71,4

 

2012
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Benešov 75,2 2,0 8,8 14,0 22,9 1,0 92,5 6,5
Brandýs nad Labem 73,2 8,4 11,1 7,3 18,4 2,6 76,2 21,2
Čáslav 74,4 1,5 7,2 16,9 24,1 0,7 60,2 39,1
Hořovice 77,8 0,8 9,5 11,9 21,4 3,4 88,6 8,0
Kladno 55,6 2,5 18,7 23,2 41,9 1,1 95,0 3,9
Kolín 67,5 2,4 13,9 16,2 30,1 5,5 76,5 17,9
Mělník 76,0 1,9 8,6 13,5 22,1 1,9 86,0 12,1
Mladá Boleslav 75,9 0,7 9,2 14,2 23,4 2,0 86,4 11,6
Neratovice 58,3 0,9 14,6 26,2 40,8 0,0 87,2 12,8
Nymburk 70,6 3,7 12,4 13,3 25,7 0,7 71,6 27,7
Příbram 72,2 2,3 10,1 15,4 25,5 9,1 81,0 9,9
Rakovník 83,8 0,6 13,4 2,1 15,6 0,0 90,4 9,6
Slaný 69,8 2,5 18,2 9,5 27,7 0,6 52,4 47,0

 

rok 2011
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Benešov 73,8 2,0 9,2 14,9 24,2 0,8 93,9 5,3
Brandýs nad Labem 71,2 8,0 11,1 9,8 20,8 1,6 72,1 26,3
Čáslav 77,7 1,0 3,3 18,1 21,4 1,5 58,0 40,5
Hořovice 78,4 1,2 8,2 12,2 20,5 3,2 89,1 7,7
Kladno 76,0 0,7 10,6 12,7 23,3 0,0 88,6 11,4
Kolín 66,5 1,9 15,7 15,8 31,6 5,8 80,0 14,2
Mělník 78,0 2,1 5,6 14,3 19,9 1,8 84,6 13,6
Mladá Boleslav 75,0 1,4 10,8 12,8 23,6 0,8 86,8 12,4
Neratovice 57,8 0,8 11,2 30,1 41,4 1,4 85,6 13,0
Nymburk 69,3 0,6 13,6 16,5 30,1 0,3 83,1 16,7
Příbram 74,0 1,0 9,8 15,2 25,0 2,1 85,7 12,2
Rakovník 79,9 1,1 16,0 3,0 19,0 0,5 92,6 6,9
Slaný 81,5 3,9 9,7 4,9 14,6 0,5 44,5 55,0

 

rok 2010
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Benešov 79,4 1,5 6,2 13,0 19,1 0,8 93,4 5,9
Brandýs nad Labem 72,0 5,4 11,0 11,6 22,6 3,7 77,9 18,4
Čáslav 82,1 1,4 2,2 14,4 16,6 0,7 45,3 54,1
Hořovice 78,3 0,7 8,4 12,7 21,0 2,5 90,6 6,9
Kladno 78,4 1,4 8,4 11,8 20,2 0,8 88,3 11,0
Kolín 68,2 0,8 12,7 18,2 31,0 3,2 84,9 11,8
Mělník 68,8 0,3 5,0 25,8 30,8 2,3 81,0 16,8
Mladá Boleslav 74,5 2,3 9,1 14,2 23,3 0,7 86,5 12,8
Neratovice 65,3 0,6 4,6 29,5 34,1 0,5 89,8 9,7
Nymburk 69,8 2,9 16,8 10,5 27,3 1,7 77,3 21,1
Příbram 74,2 0,7 10,4 14,8 25,1 2,8 82,6 14,6
Rakovník 77,7 1,3 20,7 0,3 21,0 0,4 90,9 8,7
Slaný 80,3 1,8 12,5 5,4 17,9 1,1 36,2 62,7

 

rok 2009
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Benešov 81,4 1,8 5,9 10,9 16,8 0,7 92,8 6,5
Brandýs nad Labem 79,5 4,3 8,9 7,2 16,2 1,7 79,0 19,3
Čáslav 80,9 0,8 1,9 16,4 18,3 1,0 49,8 49,2
Hořovice 79,9 1,5 7,0 11,5 18,6 4,1 93,0 2,9
Kladno 76,1 1,3 6,4 16,1 22,5 1,0 86,4 12,6
Kolín 72,6 0,7 12,6 14,2 26,7 11,1 77,9 11,0
Mělník 72,3 1,4 11,7 14,6 26,3 0,6 87,5 12,0
Mladá Boleslav 80,9 1,7 6,7 10,8 17,5 0,8 87,2 12,0
Neratovice 66,7 2,5 1,7 29,0 30,8 0,0 93,7 6,3
Nymburk 75,4 1,0 15,7 7,9 23,6 0,3 78,1 21,6
Příbram 75,5 0,7 9,1 14,7 23,8 3,3 84,2 12,4
Rakovník 71,6 2,9 25,2 0,3 25,5 0,9 89,9 9,2
Slaný 85,5 1,0 9,2 4,3 13,5 0,6 35,1 64,3

Zdroj dat: zdravotní pojišťovny – www. biostatisticka.cz

Aktualizováno 23. 5. 2023