Proč se zajímat?

MÁME JMÉNA PORODNIC! K datům Národního referenčního centra se podařilo získat jména porodnic. K dispozici jsou data za rok 2009-2013, ovšem získání těchto dat bylo jednorázové a výjimečné, o oficiální zpřístupnění aktuálních statistik je potřeba usilovat i nadále. Pro jejich zobrazení vyberte kraj v menu vlevo, dále naleznete data zde.  Je třeba brát v potaz, že v některých porodnicích se mohla situace během těch posledních 4 let změnit.

Cílem těchto stránek je upozornit na rozdíly mezi jednotlivými porodnicemi a následně zveřejnit co nejvíce údajů i se jmény porodnic (což se už částečně daří). Zatím jsou se jmény porodnic dostupná pouze data zdravotních pojišťoven, která sbírá Národní referenční centrum (NRC), a to pouze za roky 2009-2013. Data přímo z nemocnic, která shromažďuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), jsou stále anonymní. Protože tato čísla jsou mimořádně zajímavá, chtěli bychom vás s nimi seznámit. Myslíme si, že by tyto údaje měly být dostupné pro každou ženu, která jde rodit do české porodnice. Ukazuje se totiž, že v našem porodnictví existuje řada mýtů a velkou roli hraje síla zvyku a tradice v dané porodnici.

Mezi českými porodnicemi panují obrovské rozdíly, které mohou to, jak dopadne váš porod, velmi ovlivnit.

Rozdíly jsou často dány jen odlišnými zvyklostmi v jednotlivých porodnicích. V každé porodnici se používají trochu jiné postupy. Aneb, zdá se, že namísto „evidence based medicine“ se v našem porodnictví uplatňuje „eminence based medicine“.  A tak někde dělají nástřih hráze téměř všem prvorodičkám bez rozdílu (ano, i v roce 2013), zatímco jinde nástřih provedou 1 prvorodičce z 5, někde se rodí skoro každé druhé dítě císařským řezem, zatímco jinde je to 1 dítě z 10. Největší problém je, že data o péči v jednotlivých porodnicích nejsou dostupná. Po téměř roční snaze jsou veřejné údaje z let 2009- 2013 o tom, kolik kde dělají císařských řezů, ze které porodnice vycházejí ženy téměř bez poranění a ve které porodnici má po vaginálním porodu 11 ze 12 žen nějaké šití, což je obrovský posun. Doufejme, že brzy přibudou pro každou porodnici informace o nástřihu hráze, lécích podávaných během vaginálních porodů nebo o možnosti rodit vaginálně po předchozím císařském řezu.

Data by podle nás měla být veřejná, klidně s komentářem, s vysvětlením, proč je v té které porodnici například tolik císařských řezů, ale pokud je vše v pořádku, není přece důvod něco tajit. Pokud si můžeme vybrat porodnici, měli bychom také vědět, jak se kde rodí.