Proč se zajímat?

Omlouváme se, stránky se právě upravují.

MÁME JMÉNA PORODNIC!!! K datům Národního referenčního centra se podařilo získat jména porodnic a k dispozici jsou i data za rok 2013 (takže přeci jenom existují… i když před rokem NRC tvrdilo, že nejsou a nebudou). Kompletní údaje zatím zde, ke grafům na jaksekderodi.cz doplním jména porodnic co nejdříve.

 Myslíte si, že na volbě porodnice nezáleží, protože všechny poskytují podobnou péči? Tak to jste na omylu. Mezi českými porodnicemi panují obrovské rozdíly, které mohou to, jak dopadne váš porod, velmi ovlivnit.

Rozdíly jsou často dány jen odlišnými zvyklostmi v jednotlivých porodnicích. V každé porodnici používají trochu jiné postupy a lékaři věří něčemu jinému. Aneb, zdá se, že namísto „evidence based medicine“ se v našem porodnictví uplatňuje „eminence based medicine“. Ve volném překladu by se to dalo vysvětlit takto: u nás ženy rodí tak, jak rozhodl náš pan primář, a nějaké statistiky nebo obecná doporučení nás nezajímají. A tak někde dělají nástřih hráze téměř všem prvorodičkám bez rozdílu (ano, i v roce 2013), zatímco jinde nástřih provedou 1 prvorodičce z 5, někde se rodí skoro každé druhé dítě císařským řezem, zatímco jinde je to 1 dítě z 10. Největší problém je, že data o péči v jednotlivých porodnicích byla do nedávné doby tajná (a některé údaje jako např. % nástřihů hráze bohužel tajná stále jsou). Po téměř roční snaze jsou nyní veřejné údaje o tom, kolik kde dělají císařských řezů, ze které porodnice vycházejí ženy téměř bez poranění a ve které porodnici má po vaginálním porodu 11 ze 12 žen nějaké šití, což je obrovský posun. Doufejme, že brzy přibudou pro každou porodnici informace o nástřihu hráze, lécích podávaných během vaginálních porodů nebo o možnosti rodit vaginálně po předchozím císařském řezu, což jsou data, která nyní odmítá se jmény porodnic poskytnout ÚZIS. 

Cílem těchto stránek je upozornit na rozdíly mezi jednotlivými porodnicemi a následně zveřejnit co nejvíce údajů i se jmény porodnic (což se už částečně daří). Zatím jsou dostupná pouze data zdravotních pojišťoven, která sbírá Národní referenční centrum (NRC), ale data přímo z nemocnic, která shromažďuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) jsou stále anonymní. Protože tato čísla jsou mimořádně zajímavá, chtěla bych vás s nimi seznámit. Vlastně si myslím, že by tyhle údaje měla znát každá žena, která jde rodit do české porodnice. Ukazuje se totiž, že v našem porodnictví existuje řada mýtů a vyložených nepravd, kterým věří nejenom široká veřejnost, ale i porodníci sami.