Proč se zajímat?

Cílem těchto stránek je upozornit na rozdíly mezi jednotlivými porodnicemi a následně zveřejnit co nejvíce údajů i se jmény porodnic (což se už částečně daří). Zatím jsou se jmény porodnic dostupná pouze data zdravotních pojišťoven, která sbírá Národní referenční centrum (NRC), a to pouze za roky 2009-2013. Data přímo z nemocnic, která shromažďuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), jsou stále anonymní. Protože tato čísla jsou mimořádně zajímavá, chtěli bychom vás s nimi seznámit. Myslíme si, že by tyto údaje měly být dostupné pro každou ženu, která jde rodit do české porodnice. Ukazuje se totiž, že v našem porodnictví existuje řada mýtů a velkou roli hraje síla zvyku a tradice v dané porodnici.

Mezi českými porodnicemi panují obrovské rozdíly, které mohou to, jak dopadne váš porod, velmi ovlivnit.

Rozdíly jsou často dány jen odlišnými zvyklostmi v jednotlivých porodnicích. V každé porodnici se používají trochu jiné postupy. Aneb, zdá se, že namísto „evidence based medicine“ se v našem porodnictví uplatňuje „eminence based medicine“.  A tak někde dělají nástřih hráze téměř všem prvorodičkám bez rozdílu (ano, i v roce 2013), zatímco jinde nástřih provedou 1 prvorodičce z 5, někde se rodí skoro každé druhé dítě císařským řezem, zatímco jinde je to 1 dítě z 10. Největší problém je, že data o péči v jednotlivých porodnicích nejsou dostupná. Zatím jsou veřejné údaje z let 2009- 2013 o tom, kolik kde dělají císařských řezů, ze které porodnice vycházejí ženy téměř bez poranění a ve které porodnici má po vaginálním porodu 11 ze 12 žen nějaké šití. Doufejme, že brzy přibudou pro každou porodnici informace o nástřihu hráze, lécích podávaných během vaginálních porodů nebo o možnosti rodit vaginálně po předchozím císařském řezu.

Data by podle nás měla být veřejná, klidně s komentářem, s vysvětlením, proč je v té které porodnici například tolik císařských řezů, ale pokud je vše v pořádku, není přece důvod něco tajit. Pokud si můžeme vybrat porodnici, měli bychom také vědět, jak se kde rodí.

 

Naši činnost můžete sledovat zde, nedávno jsme také zveřejnili argumentaci pro zveřejnění dat, kterou jsme použili v žalobě – viz druhý soudní spor.

K datům Národního referenčního centra se podařilo získat jména porodnic. K dispozici jsou data za rok 2009-2013, ovšem získání těchto dat bylo jednorázové a výjimečné, o oficiální zpřístupnění aktuálních statistik je potřeba usilovat i nadále. Pro jejich zobrazení vyberte kraj v menu vlevo, dále naleznete datzde.  Je třeba brát v potaz, že v některých porodnicích se mohla situace během posledních let i výrazně změnit, např. se změnou vedení.