Proč se zajímat?

 webováuvodniNOVÁ

Cílem iniciativy Jaksekderodí je upozornit na význam dat v porodnictví a porodní asistenci, zdůraznit potřebu jejich zveřejňování a práce s nimi, zpřístupňovat získaná data i se jmény porodnic, vést diskuzi o jejich interpretaci a vývoji.

AKTUÁLNĚ – Data o porodnicích jsou konečně dostupná! Zde: https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy–souhrnne-reporty
Data, která zveřejňuje ÚZIS, jsou dostupná v rámci portálu Národní registr reprodukčního zdraví zde: https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat–narodni-zdravotni-registry–narodni-registr-reprodukcniho-zdravi
 o
První zájem o data a snahu je získat začala přírodovědkyně Jarmila Hnilicová před 10 lety, před 9 lety poslala první žádost o data (kterou následoval první soudní spor). Na den přesně 6 let let pak běžel proces jménem Anny Škvorové (viz druhý soudní spor), na jehož konci 19. 4. 2023 rozhodnutí Ústavního soudu data otevřelo. (29.03.2021 jsme podali Ústavní stížnost.) Děkujeme advokátu Tomáši Němečkovi, který nás procesem provázel a odvedl skvělou práci. Díky jeho aktivitě, ale i díky tlaku dalších žadatelů o data (APODAC – Asociace pro porodní doma a centra), kromě zveřejnění dat o která jsem žádali, nám všem ÚZIS vyšel vstříc a zveřejnil data v širší podobě dříve než bylo plánováno. K interpretaci ÚZIS přidal komentáře, je třeba určitě přistupovat k datům s velkou pozorností.
Dejte nám chvilku času a data z jednotlivých porodnic zde přibudou v přehledné podobě za jednotlivé kraje, postupně je budeme zpracovávat a komentovat, přidáme postupně vztahy mezi jednolivými zásahy a budeme se datům nadále věnovat, spolupracovat při jejich zpracovávání a interpretaci, jednat o získávání dalších parametrů péče atp.
o
Cestu k datům popisujeme také v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=d2gVyxinqLc

Naši činnost můžete sledovat zde, aktuálnější jsou mediální výstupy zde, zveřejnili jsme také argumentaci pro zveřejnění dat, kterou jsme použili v žalobě – viz druhý soudní spor.

Dlouho byla se jmény porodnic dostupná pouze data za roky 2009-2013, a to data zdravotních pojišťoven, která sbírá Národní referenční centrum (NRC) . Data přímo z nemocnic, která shromažďuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), byla dlouho anonymní.

Protože tato čísla jsou mimořádně zajímavá, chtěli bychom vás s nimi seznámit. Myslíme si, že by tyto údaje měly být dostupné pro každou ženu/rodiče, které čeká porod v ČR. Ukazuje se totiž, že mezi jednotlivými porodnicemi jsou velké rozdíly (mezi porodnicemi se srovnatelnou úrovní péče a množstvím porodů), zdá se, že v našem porodnictví velkou roli hraje síla zvyku a tradice v dané porodnici.

Mezi českými porodnicemi panují obrovské rozdíly, které mohou velmi ovlivnit to, jak dopadne váš porod.

Rozdíly jsou často dány jen odlišnými zvyklostmi v jednotlivých porodnicích. V každé porodnici se používají trochu jiné postupy. A tak někde dělají nástřih hráze téměř všem prvorodičkám bez rozdílu, zatímco jinde nástřih provedou 1 prvorodičce z 5, někde se rodí skoro každé druhé dítě císařským řezem, zatímco jinde je to 1 dítě z 10.  Kolik kde dělají císařských řezů, ze které porodnice vycházejí ženy téměř bez poranění a ve které porodnici má po vaginálním porodu 11 ze 12 žen nějaké šití?

Data by podle nás měla být veřejná, klidně s komentářem, s vysvětlením, proč je v té které porodnici například tolik císařských řezů, ale pokud je vše v pořádku, není přece důvod něco tajit. Pokud si můžeme vybrat porodnici, měli bychom mít také možnost znát i tato data.

Před rozhodnutím ÚS se v minulosti podařilo jednorázově získat data Národního referenčního centra i se jmény porodnic (za roky 2009-2013). Pro jejich zobrazení vyberte kraj v menu vlevo, dále naleznete datzde.  Je třeba brát v potaz, že v mnoha porodnicích se mohla situace během posledních let i výrazně změnit, někdy se může situace měnit velmi rychle, v řádu půl roku, např. se změnou vedení.