Praha

Data, která vydal ÚZIS v květnu 2023 po rozhodnutí Ústavníhou soudu:

Rozlišení porodnic dle stupně péče: perinatologická centra intenzivní péče jsou označena oranžově, perinatologická centra intermediární péče modře, ostatní jsou zařízení primární úrovně

Poznámka: Z vaginálních operativních porodů uvádíme pouze porody za použití VEXu, tj. vakuového extraktoru, porody za použití kleští (forceps) nejsou uvedeny, protože jejich počty byly ve všech porodnicích velice nízké. (Počty pod 10 ÚZIS ve statistikách neuvádí z důvodu ochrany osobních dat pacientů.) Nejméně porodů císařským řezem má porodnice Bulovka (17 %), zároveň se zde rodí vaginálně i koncem pánevním – 34 dětí ze 140, které byly v poloze koncem pánevním v roce 2021, se narodilo vaginálně. Podobný poměr vaginálních porodů koncem pánevním má i vinohradská porodnice (20 porodů vaginálně z 82). Data o poraněních během porodu mohou být zkreslená tím, jak samotné porodnice poranění hlásí. Přidaly jsme je, protože je na nich vidět, že porodnice s nejvyššími podíly vaginálních porodů s nástřihem hráze (Motol a Podolí – epiziotomie téměř každý druhý porod) mají i nejmenší počty žen, které odejdou bez poranění. Zatím bohužel nevíme, kolik císařských řezů bylo plánovaných a kolik akutních, na vztah mezi vyvoláváním porodu a císařským řezem se proto podíváme až budou dostupná i tato data.

% porodů s nástřihem hráze zahrnuje všechny porody s nástřihem hráze (i ty s poraněním). % porodů s poraněním zahrnuje všechny porody s poraněním (i ty, kde byl současně proveden nástřih hráze).

rok 2021
% císařských řezů % porodů s vakuovým extraktorem ze všech vaginálních porodů % indukcí ze všech  porodů % porodů s nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním a nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů bez poranění ze všech vaginálních porodů
Praha ÚPMD (Podolí) 41,8 1,3 16,2 45,0 24,3 3,1  33,7
Praha VFN (Apolinář) 38,2 2,2 14,8 31,3 13,8 1,6  56,5
Praha FNKV (Vinohrady) 23,3 4,6 22,2 36,6 20,9 2,3  44,8
Praha FN Thomayerova (Krč) 21,4 4,4 21,0 17,5 12,3 1,3  71,5
Praha FN Motol 31,7 4,7 16,4 48,2 19,2 1,7  34,4
Praha FN Bulovka 16,7 4,2 17,3 24,6 30,3 1,4  46,5

 

rok 2020
% císařských řezů % porodů vakuovým extraktorem ze všech vaginálních porodů indukcí  ze všech porodů % porodů s nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním a nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů bez poranění ze všech vaginálních porodů
Praha ÚPMD (Podolí) 37,7 1,2 10,8 45,7 25,0 2,8  32,1
Praha VFN (Apolinář) 38,0 2,4 7,3 30,6 11,2 2,0  60,2
Praha FNKV (Vinohrady) 20,1 5,9 22,0 36,1 24,3 3,5  43,1
Praha FN Thomayerova (Krč) 22,3 3,9 10,0 16,8 10,8 1,4  73,7
Praha FN Motol 30,9 5,4 17,0 50,9 18,1 2,2  33,2
Praha FN Bulovka 16,6 4,1 8,4 25,4 28,1 2,8  49,3

 

Data dostupná ze zdravotních pojišťoven (roky 2013 – 2009):

Rozlišení porodnic dle stupně péče: perinatologická centra intenzivní péče jsou označena oranžově, perinatologická centra intermediární péče modře, ostatní jsou zařízení primární úrovně

rok 2013
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Praha VFN (Apolinář) 61,7 1,9 14,6 21,8 36,4 1,5 81,5 17,0
Praha ÚPMD (Podolí) 58,7 0,8 20,4 20,2 40,6 1,8 88,3 9,9
Praha Thomayerova – Krč 72,7 1,7 12,1 13,5 25,6 0,6 90,3 9,1
Praha FN Motol 71,5 2,1 8,1 18,3 26,4 0,6 84,6 14,7
Praha FN Na Bulovce 76,2 4,4 11,6 7,8 19,4 2,6 77,8 19,6
Praha FNKV (Vinohrady) 74,6 2,3 13,8 9,3 23,1 3,1 82,9 14,0

 

rok 2012
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Praha VFN (Apolinář) 62,7 1,6 14,4 21,4 35,8 1,6 82,8 15,6
Praha ÚPMD (Podolí) 58,1 0,7 22,4 18,8 41,2 1,2 88,8 10,0
Praha Thomayerova – Krč 75,1 1,5 11,7 11,6 23,4 0,6 89,5 9,9
Praha FN Motol 72,6 2,6 8,2 16,6 24,8 1,0 84,1 14,9
Praha FN  Bulovka 76,8 3,8 11,2 8,1 19,3 1,9 78,3 19,8
Praha FNKV (Vinohrady) 67,8 2,4 10,0 19,8 29,8 2,2 82,2 15,5

 

rok 2011
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Praha VFN (Apolinář) 62,0 1,8 13,8 22,3 36,1 1,6 84,7 13,7
Praha ÚPMD (Podolí) 62,5 0,9 21,2 15,4 36,6 1,2 90,1 8,7
Praha Thomayerova – Krč 76,6 1,7 11,5 10,3 21,8 0,7 86,4 12,9
Praha FN Motol 73,1 3,4 6,6 16,9 23,5 0,9 83,5 15,7
Praha FN Bulovka 80,3 2,7 9,5 7,6 17,1 2,7 78,6 18,7
Praha FNKV (Vinohrady) 72,0 1,5 12,2 14,4 26,5 2,9 83,3 13,9

 

rok 2010
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Praha VFN (Apolinář) 63,0 1,1 14,1 21,8 35,8 1,8 86,0 12,2
Praha ÚPMD (Podolí) 62,7 1,0 21,7 14,7 36,3 1,5 90,3 8,2
Praha Thomayerova – Krč 77,1 1,4 12,1 9,4 21,5 0,7 89,6 9,8
Praha FN Motol 73,8 2,0 8,0 16,3 24,3 0,6 86,2 13,3
Praha FN Na Bulovce 79,3 3,2 8,6 8,9 17,5 3,2 77,3 19,5
Praha FNKV (Vinohrady) 71,5 0,9 12,7 14,9 27,6 1,2 86,1 12,7

 

rok 2009
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Praha VFN (Apolinář) 65,0 1,6 13,7 19,8 33,4 1,6 84,8 13,5
Praha ÚPMD (Podolí) 64,3 1,0 19,1 15,6 34,7 1,4 89,9 8,6
Praha Thomayerova – Krč 76,8 1,8 12,8 8,7 21,5 1,1 87,7 11,3
Praha FN Motol 74,8 2,6 6,6 16,0 22,6 0,9 88,3 10,8
Praha FN Na Bulovce 79,6 3,3 8,8 8,3 17,1 2,7 80,0 17,3
Praha FNKV (Vinohrady) 79,9 1,1 6,8 12,2 19,0 1,2 88,2 10,6

Zdroj dat: zdravotní pojišťovny – www. biostatisticka.cz

Aktualizováno 23. 5. 2023