Zlínský kraj

Data, která vydal ÚZIS v květnu 2023 po rozhodnutí Ústavníhou soudu:

Rozlišení porodnic dle stupně péče: perinatologická centra intenzivní péče jsou označena oranžově, perinatologická centra intermediární péče modře, ostatní jsou zařízení primární úrovně.

*Poznámka k % porodů bez poranění:
Pokud pro některý z ukazatelů bylo číslo menší než 10 (ve zdrojové tabulce N<10), ÚZIS přesnou hodnotu neposkytl, nelze tak dopočítat %, proto je v tabulce uveden otazník. Porodnice označeny * měly počet porodů, u kterých došlo zároveň k nástřihu hráze a poranění menší než 10. Pro výpočet % porodů bez poranění jsme použili číslo 5, které by nemělo výsledné % porodů bez poranění příliš zkreslit.
rok 2021
% císařských řezů % porodů s vakuovým extraktorem ze všech vaginálních porodů % indukcí ze všech  porodů % porodů s nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním a nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů bez poranění ze všech vaginálních porodů
Uherské Hradiště 20.3 5.1 23.2 24.4 29.4 2.4 48.6
Vsetín 22.6 3.6 13.2 17.9 49.8 2.0 34.3
Valašské Meziříčí 14.4 2.7 18.9 59.0 26.3 3.6 18.3
Kroměříž 28.2 ? 19.2 26.5 37.4 ? 37.2*
Zlín 27.5 2.4 16.0 26.0 30.0 1.6 45.6

 

Data dostupná ze zdravotních pojišťoven (roky 2013 – 2009):

Porodnice perinatologická centra jsou označeny oranžově, intermediární centra modře

rok 2013
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Uherské Hradiště 80,5 3,7 8,4 7,3 15,7 2,8 73,4 23,9
Vsetín 68,8 5,2 11,9 14,1 26,0 3,9 85,2 10,9
Valašské Meziřící 76,5 1,7 7,6 14,2 21,8 3,5 85,7 10,8
Kroměříž 73,2 0,2 12,5 14,1 26,6 1,6 91,1 7,3
Zlín 71,5 0,5 9,3 18,7 28,0 1,9 79,6 18,6

 

rok 2012
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Uherské Hradiště 80,9 3,6 6,7 8,8 15,5 1,4 83,2 15,4
Vsetín 66,7 6,8 16,4 10,2 26,5 5,6 82,9 11,5
Valašské Meziřící 76,0 1,2 11,7 11,1 22,8 2,8 87,5 9,7
Kroměříž 74,3 0,4 11,4 13,9 25,3 1,9 90,3 7,8
Zlín 72,7 1,4 9,1 16,8 25,9 1,7 82,9 15,5

 

rok 2011
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Uherské Hradiště 80,8 3,4 7,7 8,0 15,8 2,7 81,7 15,6
Vsetín 72,1 4,3 14,8 8,9 23,7 3,7 86,9 9,4
Valašské Meziřící 81,0 1,2 5,7 12,1 17,8 4,0 86,4 9,5
Kroměříž 71,1 0,2 12,1 16,6 28,7 3,0 85,1 11,9
Zlín 75,7 1,0 10,1 13,2 23,4 1,5 80,7 17,8

 

rok 2010
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Uherské Hradiště 81,5 2,0 9,0 7,4 16,5 2,4 78,5 19,1
Vsetín 78,3 2,1 13,4 6,2 19,6 4,2 90,8 5,1
Valašské Meziřící 84,3 1,7 5,7 8,3 14,0 2,3 83,5 14,3
Kroměříž 73,9 0,7 7,7 17,7 25,4 3,9 86,3 9,8
Zlín 75,5 0,9 8,4 15,2 23,6 1,5 80,9 17,6

 

rok 2009
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Uherské Hradiště 83,6 1,3 7,7 7,4 15,1 2,8 82,4 14,9
Vsetín 78,9 2,8 9,3 8,9 18,3 2,5 90,8 6,7
Valašské Meziřící 86,1 1,5 6,5 5,9 12,4 3,0 83,4 13,7
Kroměříž 77,3 0,4 11,6 10,7 22,3 2,2 86,5 11,4
Zlín 74,9 0,8 10,1 14,2 24,3 0,6 82,9 16,6

Zdroj dat: zdravotní pojišťovny – www. biostatisticka.cz

Aktualizováno 20.3.2017