Zdroj dat

Údaje o péči v jednotlivých porodnicích sbíralo Národní referenční centrum – projekt jaksekdeleci.cz, který již skončil (data jsou výkony, které porodnice vykazovaly zdravotním pojišťovnám, takže by měla být celkem přesná). Kromě toho data sbírá také Ústav zdravotnických informací a statistiky – tady jsou to hlášení, co vyplňují sami lékaři (záleží na tom, jak pravdivě data zpracovávají, například v jedné porodnici s 881 porody ročně tvrdí, že neprovedli jediný nástřih hráze a žádná žena něměla poporodní poranění, což je očividný nesmysl). Obě organizace (NRC, ÚZIS) nejprve poskytly pouze anonymní data – beze jmen porodnic (NRC bezplatně po registraci na webu, ÚZIS za poplatek po podání žádosti, data z ÚZIS zde). Později se nám díky biostatističce Markétě Pavlíkové podařilo získat data ze zdravotních pojišťoven (NRC) za roky 2009-2013. Původní zpráva z těchto dat je na webu www.biostatisticka.cz (odkaz na pdf verzi zde). Bohužel, k novějším datům se opět nedá dostat. Nyní se snažíme získat alespoň základní údaje o porodnicích z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který má obrovské množství zajímavých dat a je nesmírná škoda, že se k nim veřejnost nedostane.

Některé statistiky se snažilo sledovat také Aperio, ale porodnice často na dotazy neodpovídaly a mnoho informací tak bylo neaktuálních. Zkoušela jsem poslat i přímý dotaz do pražských porodnic – dotaz na počet porodů, císařských řezů, akutních císařských řezů v průběhu porodu, porodů vakuumextraktorem, kleštěmi a nástřihů hráze. Informace poskytla FN Bulovka a FN Motol (nástřihy hráze a akutní císařské řezy pouze odhad, nemají přesná data), telefonicky informace poskytl Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí). Thomayerova nemocnice (Krč), Všeobecná fakultní nemocnice (Apolinář) a FN Královské Vinohrady informace neposkytly. Zajímavé je, že tyto tři pražské porodnice odmítly poskytnout informace i organizaci Nesehnutí, která zjišťovala některé údaje o vedení porodů (mimo jiné např. % císařských řezů ze všech porodů) a oslovila jednotlivé české porodnice v roce 2012.

Jsem pro to, aby se všechna data popisující péči v jednotlivých porodnicích okamžitě zveřejnila. Klidně s komentářem, s vysvětlením, proč je v té které porodnici například tolik císařských řezů, ale pokud je vše v pořádku, není přece důvod něco tajit.