Karlovarský kraj

Data, která vydal ÚZIS v květnu 2023 po rozhodnutí Ústavníhou soudu:

Centra intermediární péče jsou označena modře.

Mezi porodnicemi v Karlovarském kraji je rozdíl hlavně v celkovém počtu porodů za rok (Cheb 252 porodů v roce 2021, Sokolov 793 porodů, porodnice Karlovy Vary 1146 porodů). V porodnici Cheb je dle statistik ÚZIS nízký počet vyvolávaných porodů, vůbec nejnižší ze všech porodnic v ČR. Pro porodnici Sokolov a Cheb nevíme přesná čísla porodů s poraněním a nástřihem (konkrétní počty ÚZIS nezveřejňuje, pokud jsou čísla menší než 10), proto data o porodech bez poranění mohou být mírně nepřesná (hlavně pro porodnici Cheb, kde je nízký celkový počet porodů). Porodnice Sokolov má dle statistik pouze 10 % vaginálních porodů s nástřihem hráze, což je jedno z nejnižších čísel v ČR.

% porodů s nástřihem hráze zahrnuje všechny porody s nástřihem hráze (i ty s poraněním). % porodů s poraněním zahrnuje všechny porody s poraněním (i ty, kde byl současně proveden nástřih hráze).

*Poznámka k % porodů bez poranění:
Pokud pro některý z ukazatelů bylo číslo menší než 10 (ve zdrojové tabulce N<10), ÚZIS přesnou hodnotu neposkytl, nelze tak dopočítat %, proto je v tabulce uveden otazník. Porodnice označeny * měly počet porodů, u kterých došlo zároveň k nástřihu hráze a poranění menší než 10. Pro výpočet % porodů bez poranění jsme použili číslo 5, které by nemělo výsledné % porodů bez poranění příliš zkreslit.
rok 2021
% císařských řezů % porodů s vakuumextraktorem ze všech vaginálních porodů % indukcí ze všech  porodů % porodů s nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním a nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů bez poranění ze všech vaginálních porodů
Karlovy Vary 24,3 5,8 17,4 38,0 25,8 2,7 38,8
Cheb 25,4 0 6,0 37,2 12,2 ? 53,2*
Sokolov 18,0 4,6 16,8 10,0 29,1 ? 61,7*

 

Data dostupná ze zdravotních pojišťoven (roky 2013 – 2009):

Porodnice intermediární centra jsou modře

rok 2013
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Karlovy Vary 70,1 4,2 4,4 21,2 25,6 0,6 75,4 24,0
Ostrov nad Ohří 83,7 0,7 12,3 3,3 15,6 2,4 86,3 11,3
Cheb 71,6 5,6 11,9 11,0 22,9 0,9 79,4 19,7
Sokolov 85,6 0,3 8,5 5,7 14,2 0,0 67,3 32,7

 

rok 2012
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Karlovy Vary 68,4 2,8 6,3 22,5 28,8 1,4 75,8 22,8
Ostrov nad Ohří 85,8 1,4 10,6 2,2 12,7 1,6 84,6 13,8
Cheb 72,6 4,2 8,8 14,5 23,2 0,6 83,4 16,0
Sokolov 86,0 0,2 7,2 6,6 13,8 0,5 77,2 22,3

 

rok 2011
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Karlovy Vary 72,1 3,9 9,0 15,0 24,0 0,5 79,7 19,8
Ostrov nad Ohří 88,3 1,7 9,5 0,6 10,0 2,3 83,4 14,3
Sokolov 87,8 1,6 5,9 4,7 10,6 0,8 79,8 19,4

 

rok 2010
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Karlovy Vary 78,0 2,4 6,5 13,1 19,6 2,1 76,6 21,4
Ostrov nad Ohří 87,5 2,7 8,8 1,0 9,9 2,0 81,5 16,6

 

rok 2009
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Karlovy Vary 77,8 2,4 8,6 11,3 19,8 2,0 76,4 21,6
Ostrov nad Ohří 86,4 2,4 10,5 0,7 11,2 0,8 82,8 16,4

Zdroj dat: zdravotní pojišťovny – www. biostatisticka.cz

Aktualizováno 25.9.2016