Olomoucký kraj

Data, která vydal ÚZIS v květnu 2023 po rozhodnutí Ústavníhou soudu:

Rozlišení porodnic dle stupně péče: perinatologická centra intenzivní péče jsou označena oranžově, perinatologická centra intermediární péče modře, ostatní jsou zařízení primární úrovně.

Otázkou je hlášení poranění při vaginálních porodech z FN Olomouc. Při 1777 vaginálních porodech v roce 2021 hlásí porodnice pouze 49 porodů s poraněním, což je zhruba jeden porod z 35. Ve FN Olomouc by bylo dle dat ÚZIS více jak 90 % žen po vaginálním porodu bez jakéhokoliv poranění nebo nástřihu hráze, což je skutečně vysoké číslo, otázka je, zda je toto číslo správné nebo se jedná v chyby v hlášeních.

*Poznámka k % porodů bez poranění:
Pokud pro některý z ukazatelů bylo číslo menší než 10 (ve zdrojové tabulce N<10), ÚZIS přesnou hodnotu neposkytl, nelze tak dopočítat %, proto je v tabulce uveden otazník. Porodnice označeny * měly počet porodů, u kterých došlo zároveň k nástřihu hráze a poranění menší než 10. Pro výpočet % porodů bez poranění jsme použili číslo 5, které by nemělo výsledné % porodů bez poranění příliš zkreslit.
rok 2021
% císařských řezů % porodů s vakuovým extraktorem ze všech vaginálních porodů % indukcí ze všech  porodů % porodů s nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním a nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů bez poranění ze všech vaginálních porodů
FN Olomouc 27.1 6.6 21.2 6.8 2.8 ? 90.8*
Přerov 20.3 2.0 24.9 12.1 43.4 ? 45.3*
Šumperk 30.2 4.6 21.8 31.2 38.4 3.1 33.6
Prostějov 25.8 2.9 19.1 15.4 22.6 ? 62.9
Šternberk 26.1 7.5 21.0 16.1 42.1 1.1 42.9
Jeseník 35.0 ? 22.2 42.2 37.0 11.0 31.8

 

Data dostupná ze zdravotních pojišťoven (roky 2013 – 2009):

Porodnice perinatologická centra jsou označeny oranžově, intermediární centra modře

rok 2013
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Olomouc 61,2 5,2 6,7 26,9 33,6 0,7 74,2 25,1
Přerov 69,3 3,9 10,7 16,0 26,7 1,1 79,6 19,3
Šumperk 65,3 3,2 11,3 20,2 31,5 1,9 83,5 14,6
Prostějov 72,4 4,5 11,3 11,8 23,1 0,0 61,2 38,8
Šternberk 62,5 2,6 9,9 25,0 34,9 2,0 88,2 9,8
Jeseník 68,8 3,0 6,0 22,1 28,1 2,8 73,4 23,8

 

rok 2012
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Olomouc 63,8 4,3 6,2 25,7 31,9 0,1 77,8 22,1
Přerov 72,5 3,4 7,6 16,4 24,0 3,1 80,6 16,3
Šumperk 67,8 3,3 8,2 20,7 28,9 3,2 82,9 13,8
Prostějov 75,9 3,1 10,0 11,0 21,0 0,0 73,4 26,6
Šternberk 70,0 2,5 8,4 19,1 27,5 1,5 92,1 6,4
Jeseník 69,8 3,8 8,8 17,6 26,4 5,2 67,9 26,9

 

rok 2011
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Olomouc 61,8 5,9 5,5 26,8 32,3 0,8 75,8 23,4
Přerov 72,1 4,2 8,6 15,1 23,7 0,8 75,6 23,6
Šumperk 69,4 2,0 9,0 19,6 28,6 1,7 82,1 16,2
Prostějov 79,3 3,3 5,1 12,3 17,4 0,7 59,1 40,2
Šternberk 72,3 1,6 5,4 20,7 26,2 1,4 94,4 4,2
Jeseník 65,7 3,0 5,0 26,4 31,3 1,4 52,2 46,4

 

rok 2010
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Olomouc 64,1 6,9 6,3 22,7 29,1 0,9 79,0 20,2
Přerov 72,4 2,1 10,4 15,0 25,5 1,4 79,7 19,0
Šumperk 68,1 2,6 10,9 18,3 29,2 0,9 85,0 14,1
Prostějov 77,4 5,1 7,1 10,5 17,5 0,6 64,9 34,5
Šternberk 67,7 2,9 7,7 21,8 29,4 3,1 93,2 3,7
Jeseník 78,9 3,1 0,0 17,9 17,9 2,7 50,8 46,4

 

rok 2009
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Olomouc 64,9 6,6 6,5 22,1 28,6 0,8 82,1 17,1
Přerov 74,6 2,5 8,6 14,3 22,9 2,3 85,4 12,3
Šumperk 74,1 1,9 9,5 14,5 24,0 3,8 82,8 13,4
Prostějov 81,1 4,4 3,8 10,7 14,5 0,3 65,1 34,6
Šternberk 74,1 3,4 4,7 17,8 22,6 0,4 94,3 5,2
Jeseník 73,4 3,5 3,5 19,7 23,1 0,6 86,9 12,5

Zdroj dat: zdravotní pojišťovny – www. biostatisticka.cz

Aktualizováno 20.3.2017