Jihočeský kraj

Data, která vydal ÚZIS v květnu 2023 po rozhodnutí Ústavníhou soudu:

Rozlišení porodnic dle stupně péče: perinatologická centra intenzivní péče jsou označena oranžově, perinatologická centra intermediární péče modře, ostatní jsou zařízení primární úrovně

Pro některé porodnice nejsou uvedeny porody za použití VEXu, tj. vakuového extraktoru, protože jejich počet byl menší než 10 a v takovém případě ÚZIS neposkytne konkrétní číslo. Opět rozdíly v používání nástřihu hráze, porodnice Český Krumlov pouze 13 % vaginálních porodů s nástřihem hráze a toto číslo je jedno z nejnižších v ČR. Vedle toho je v Českém Krumlově i nízký počet vyvolávaných porodů. 

% porodů s nástřihem hráze zahrnuje všechny porody s nástřihem hráze (i ty s poraněním). % porodů s poraněním zahrnuje všechny porody s poraněním (i ty, kde byl současně proveden nástřih hráze).

*Poznámka k % porodů bez poranění:
Pokud pro některý z ukazatelů bylo číslo menší než 10 (ve zdrojové tabulce N<10), ÚZIS přesnou hodnotu neposkytl, nelze tak dopočítat %, proto je v tabulce uveden otazník. Porodnice označeny * měly počet porodů, u kterých došlo zároveň k nástřihu hráze a poranění menší než 10. Pro výpočet % porodů bez poranění jsme použili číslo 5, které by nemělo výsledné % porodů bez poranění příliš zkreslit.
rok 2021
Počet porodů % císařských řezů % porodů  s VEXem z vaginálních porodů indukcí  ze všech porodů % porodů s nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním a nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů bez poranění ze všech porodů % porodů bez poranění z vag porodů
České Budějovice 2375 30,2 3,3 15,7 44,6 21,6 4,2 26,5 38,0
 Český Krumlov 575 31,7 ? 8,5 13,7 18,6 ? 47,1* 69,0*
Jindřichův Hradec 564 31,6 3,6 18,3 25,4 25,9 3,4 35,6 52,1
Písek 984 27,5 ? 28,3 42,2 20,6 3,0 29,7 40,1
Prachatice 221 24,0 ? 15,4 42,9 28,6 ? 24,0* 31,6*
Strakonice 674 28,8 ? 19,4 44,0 23,3 2,1 24,8 34,8
Tábor 940 18,7 1,6 15,1 40,5 29,7 3,1 26,8 33,0
Jihočeský kraj 6333 27,5 1,2 17,2 36,2 24,0 2,3 30,7 44,2
Data dostupná ze zdravotních pojišťoven (roky 2013 – 2009):

Porodnice perinatologická centra jsou označeny oranžově, intermediární centra modře

rok 2013
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
České Budějovice 68,1 1,5 10,3 20,0 30,4 0,7 86,9 12,4
Český Krumlov 77,7 2,6 10,6 9,2 19,7 1,3 65,9 32,8
Jindřichův Hradec 71,8 0,9 8,0 19,3 27,3 0,5 86,5 13,0
Písek 69,2 1,7 10,5 18,6 29,0 4,3 87,3 8,4
Prachatice 73,7 2,8 5,7 17,7 23,4 0,4 69,4 30,2
Strakonice 69,7 2,8 9,6 17,9 27,5 0,8 17,7 81,4
Tábor 76,3 4,4 10,2 9,2 19,3 1,2 85,5 13,3

 

rok 2012
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
České Budějovice 67,4 0,8 14,1 17,7 31,8 0,5 87,5 12,0
Český Krumlov 81,6 0,6 10,5 7,2 17,7 0,6 67,7 31,7
Jindřichův Hradec 72,5 1,2 9,6 16,7 26,3 1,4 85,7 12,9
Písek 69,8 0,6 10,0 19,6 29,6 2,8 85,9 11,4
Prachatice 76,7 2,8 5,0 15,5 20,5 1,2 77,4 21,4
Strakonice 76,0 3,7 7,0 13,3 20,3 0,5 19,8 79,7
Tábor 71,7 5,1 12,5 10,7 23,2 1,4 84,0 14,7

 

rok 2011
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
České Budějovice 63,8 1,1 21,0 14,2 35,1 0,4 87,8 11,8
Český Krumlov 78,3 3,4 11,0 7,3 18,3 1,3 70,2 28,5
Jindřichův Hradec 77,5 0,2 7,7 14,7 22,3 0,6 85,9 13,4
Písek 69,8 1,4 9,2 19,6 28,8 1,2 22,3 76,4
Prachatice 69,1 3,0 10,6 17,3 27,9 1,7 66,4 31,9
Strakonice 77,2 5,9 5,7 11,2 16,9 0,3 22,3 77,4
Tábor 80,1 2,8 8,7 8,4 17,1 0,5 87,3 12,2

 

rok 2010
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
České Budějovice 69,9 0,9 17,1 12,1 29,2 0,3 88,5 11,2
Český Krumlov 80,7 3,9 11,1 4,3 15,5 1,0 69,5 29,5
Jindřichův Hradec 75,1 0,9 8,0 15,9 24,0 1,0 87,7 11,4
Písek 71,3 0,5 7,7 20,5 28,2 0,3 4,2 95,4
Prachatice 77,7 1,4 7,9 13,0 20,9 1,7 64,9 33,3
Strakonice 80,7 5,0 7,1 7,2 14,3 0,2 20,7 79,2
Tábor 83,8 3,0 7,2 6,1 13,2 0,4 86,8 12,8

 

rok 2009
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
České Budějovice 69,6 1,5 18,8 10,2 28,9 0,4 89,1 10,6
Český Krumlov 84,9 2,1 10,1 2,9 13,0 0,6 69,5 30,0
Jindřichův Hradec 77,1 3,2 8,7 11,1 19,8 0,9 83,1 15,9
Písek 73,9 0,5 6,9 18,7 25,7 0,7 7,3 92,0
Prachatice 74,5 0,0 11,0 14,5 25,5 1,6 56,6 41,8
Strakonice 83,5 4,6 4,1 7,8 11,9 0,5 18,8 80,7
Tábor 83,5 1,2 8,8 6,4 15,3 0,3 87,0 12,7

Zdroj dat: zdravotní pojišťovny – www. biostatisticka.cz

Aktualizováno 23. 05. 2023