Liberecký kraj

Data, která vydal ÚZIS v květnu 2023 po rozhodnutí Ústavníhou soudu:

Rozlišení porodnic dle stupně péče: perinatologická centra intenzivní péče jsou označena oranžově, perinatologická centra intermediární péče modře, ostatní jsou zařízení primární úrovně.

Porodnice Česká Lípa téměř nehlásí žádná poranění ani nástřihy hráze, při 1146 porodech v roce 2021 měla dle statistik ÚZIS méně než 10 porodů s nástřihem hráze a méně než 10 porodů s poraněním. To samé platí o vyvolávaných porodech (pouze 14 porodů v roce 2021). Nemyslím si, že by tato čísla byla reálná. Proto jsme tuto porodnici vyřadili i ze všech srovnání v rámci ČR, neboť data z této porodnice zkreslují ostatní výsledky.

Pokud pro některý z ukazatelů bylo číslo menší než 10 (ve zdrojové tabulce N<10), ÚZIS přesnou hodnotu neposkytl, nelze tak dopočítat %, proto je v tabulce uveden otazník.
rok 2021
% císařských řezů % porodů s vakuovým extraktorem ze všech vaginálních porodů % indukcí ze všech  porodů % porodů s nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním a nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů bez poranění ze všech vaginálních porodů
Jablonec nad Nisou 26.5 ? 18.9 39.5 33.7 4.2 31.0
Jilemnice 18.6 2.8 26.8 37.2 44.3 3.5 22.0
Česká Lípa 6.7 0.0 1.2 ? ? 0.0 99.1!
Liberec 23.2 1.9 24.9 22.1 31.1 1.9 48.7

 

Data dostupná ze zdravotních pojišťoven (roky 2013 – 2009):

Porodnice perinatologická centra jsou označeny oranžově, intermediární centra modře

rok 2013
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Jablonec nad Nisou 74,0 1,4 14,7 9,9 24,6 0,9 88,7 10,3
Liberec 74,0 2,1 13,8 10,1 23,9 0,9 83,9 15,1
Česká Lípa 75,7 2,7 6,9 14,7 21,6 1,5 32,7 65,8
Jilemnice 76,2 2,3 7,0 14,5 21,5 1,4 88,3 10,3

 

rok 2012
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Jablonec nad Nisou 74,8 1,5 14,1 9,6 23,7 1,6 87,2 11,2
Liberec 75,5 2,0 12,8 9,7 22,5 1,6 80,8 17,6
Česká Lípa 77,7 2,1 5,5 14,7 20,2 1,9 2,5 95,6
Jilemnice 77,9 2,9 7,2 12,0 19,2 1,4 87,8 10,9

 

rok 2011
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Jablonec nad Nisou 77,1 1,9 12,3 8,7 21,0 1,4 87,6 11,0
Liberec 76,7 2,1 11,8 9,4 21,2 1,4 85,2 13,4
Česká Lípa 79,6 2,5 6,4 11,5 18,0 0,0 3,8 96,2
Jilemnice 75,9 2,1 9,2 12,8 22,0 2,3 85,8 12,0
Turnov 87,2 0,0 2,1 10,6 12,8 0,0 26,8 73,2

 

rok 2010
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Jablonec nad Nisou 77,5 1,5 12,6 8,3 21,0 0,8 87,0 12,3
Liberec 76,2 1,8 13,2 8,8 22,0 1,3 82,0 16,6
Česká Lípa 78,8 1,6 7,5 12,1 19,6 0,1 1,7 98,1
Jilemnice 78,3 2,6 7,7 11,5 19,1 1,4 86,9 11,6
Turnov 86,5 0,0 2,4 11,2 13,5 1,1 26,6 72,3

 

rok 2009
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Jablonec nad Nisou 79,0 1,6 11,4 8,0 19,4 1,4 86,4 12,2
Liberec 77,8 0,9 12,6 8,7 21,3 1,6 86,3 12,1
Česká Lípa 81,7 0,9 7,5 9,8 17,3 0,0 2,1 97,9
Jilemnice 79,6 1,1 8,9 10,4 19,3 1,7 88,6 9,7
Turnov 84,6 0,0 2,6 12,7 15,4 1,3 31,1 67,6

Zdroj dat: zdravotní pojišťovny – www. biostatisticka.cz

Aktualizováno 20.3.2017